Joga Nidra wywodzi się ze starożytnych nauk niedualistycznych. Zawiera w sobie pełen program relaksacji, intensywnego poszukiwania siebie i głębokiej medytacji. Podczas praktyki jogi nidry systematycznie i wnikliwie badamy naturę przekonań definiujących naszą tożsamość osobową i otaczający nas świat.Określenie nidra pochodzi z sanskrytu i oznacza „sen”, a z punktu widzenia jogi nidry, śnimy wtedy, gdy postrzegamy świat jako złożony ze stałych i odrębnych przedmiotów. Podczas gdy śnimy, umysł przyjmuje wyobrażenia ze snu jako realne. Jednak po przebudzeniu uznajemy te obrazy ze snu za czczy wymysł umysłu. Będąc w stanie świadomości na jawie umysł także postrzega świat jako złożony ze stałych i odrębnych przedmiotów. Umysł wierzy, że te myśli na jawie i otaczające nas przedmioty są realne. Prawdziwości przekonań ze stanu czuwania na jawie nigdy nie kwestionujemy. W rzeczywistości jednak, myśli i przedmioty ze stanu czuwania są tak samo puste jak wyobrażenia ze snu.

Joga Nidra

Podczas praktyki jogi nidry świadomie odnajdujemy i badamy wrażenia, emocje, myśli i obrazy, gdy życzliwie wpuszczamy te wrażenia do świadomości, zupełnie nie usiłując ich kwestionować ani też angażować się w nie. Powstają, a potem zanikają. Wrażenia te już nie zaprzątają nam umysłu, ponieważ brak intencji, by odrzucać ich istnienie. W czasie praktyki jogi nidry pozwalamy treściom z podświadomości pojawiać się w świadomości. Gdy przyjmujemy stłumione dotąd treści, już  nas  one nie nurtują. Doświadczenia, myśli i emocje stwarzają nam problem tylko dlatego, że się przed nimi wzbraniamy.Celem jogi nidry jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o naturę naszej istotnej, wewnętrznej tożsamości: czy jesteśmy oddzielnymi, skończonymi bytami, czy też czymś nieskończonym i wiecznym? Joga nidra nieuchronnie prowadzi do zburzenia naszych dotychczasowych przekonań o sobie samym. Doznajemy wglądu w naszą podstawową naturę i postrzegamy ją jako PEŁNĄ OBECNOŚĆ. Dowiadujemy się z pierwszej ręki, iż nie jesteśmy ograniczeni i skończeni, jak błędnie o sobie mniemaliśmy. Jesteśmy radosną, pełną miłości i współczucia wieczną OBECNOŚCIĄ.

 

Podstawowym celem praktyki jogi nidry jest uświadomienie sobie prawdy o jedności: nie jesteśmy odrębni od tej Obecności i wszystko jest wyrazem tej Obecności. To błędne wyobrażenie naszego umysłu podtrzymuje w nas przeświadczenie o odrębności i nie pozwala nam zrozumieć naszej boskiej natury jako cząstki Obecności.Joga nidra to proces, w którym badamy i odkrywamy tę prawdę. A zatem w kontekście jogi nidry, jogin jest tym, który czy to we śnie, czy na jawie, rozumie podstawową naturę rzeczywistości: istnieje tylko Obecność, a wszystko, co widzimy, słyszymy, czego dotykamy, smakujemy lub czujemy, jest wyrażeniem się tej Obecności. Joga nidra to proces, który otwiera nas na urzeczywistnione objawienie, iż wszystkie rzeczy są właściwie jednym. Wszystko składa się z tej samej substancji. Nigdzie, w żadnych okolicznościach, nie istnieje odrębność; jest ona jedynie wytworem umysłu.Joga nidra uczy nas akceptowania rzeczy takimi, jakie są, i życia takim, jakie jest. Gdy akceptujemy i przyjmujemy z radością wszystko, co jest, konflikt ustaje, a nasza prawdziwa natura jako wielowymiarowa Obecność zaczyna lśnić.

Każdy przedmiot przechodzi przez swój własny, niepowtarzalny cykl narodzin, wzrostu, rozpadu i śmierci. Te przemiany dokonują się w ramach i na bazie przyglądającej się temu świadomości. Cokolwiek rodzi się poza świadomością, w końcu i tak rozpłynie się z powrotem w świadomości, a jakakolwiek próba kontrolowania czy zakłócenia tego nie zmienia ostatecznie naturalnego cyklu narodzin i śmierci. Tak więc odrzucenie jest zawsze porażką jeszcze zanim się dokonało. Nie odrzucając, żyjąc w przyjaznej akceptacji, przyjmując rzeczy takimi, jakie są, wykraczamy poza nie i odnajdujemy naszą prawdziwą tożsamość jako Obecność, w której wszystkie rzeczy mają swe narodziny, swój rozwój, rozkład i śmierć.

Umysł ocenia każde doświadczenie jako dobre lub złe i usiłuje kształtować doświadczenia zgodnie z tą oceną. W jodze nidrze pojmujemy, że ocenianie i kontrolowanie siebie lub kogoś innego oznacza odrzucanie, nieprzyjmowanie tego, kim jesteśmy, a odrzucanie powoduje jedynie konflikt, walkę i cierpienie. Wszystko, co odrzucamy, zostaje zepchnięte do podświadomości, a wszystko, co żyje w podświadomości, odbija się w naszym zewnętrznym świecie.

Hatha Joga Studio

Słupsk Edyta Stępień

wróć do menu

Hatha Joga Studio Słupsk   ul.Jodłowa 91, 76-200 Słupsk tel.: +48 796-932-565    e-mail: jogaslupsk@op.pl