grafik i regulamin

1. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK jest organizatorem zajęć jogi w HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK w Słupsku.

2. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK jest otwarta zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie www.jogaslupsk.pl

3. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK jest zamknięta w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, wszelkie święta ustawowo wolne od pracy oraz dni ustalone wewnętrznie.

4. Uczestnikiem zajęć w HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że wypełniła deklaracje stanu zdrowia praktykującego, nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodziców lub opiekuna. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.

5. Panie w ciąży oraz osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne, zobowiązane są zgłosić to przed zajęciami u prowadzącego.

6. Osobom, które spełniają warunki określone w pkt.5 HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów. Wyjątek stanowią dni otwarte, w których to uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

7. Karty rabatowe innych firm są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK z  wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy regulamin.

8. Płatność za karnety i wejścia jednorazowe – gotówką, w HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK lub na konto z 7 dniowym wyprzedzeniem.

9. Aby uzyskać rachunek uproszczony za usługi świadczone przez HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK Uczestnik powinien pozostawić pełne dane odbiorcy. Rachunki uproszczone i są wydawane i dostępne do odbioru w  HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.

10. Ważność karnetu wynosi 30 dni od daty wypisania.

11. Karnety na zajęcia są imienne, nie mogą zostać wykorzystane przez inne osoby. Wykupione karnety przypisane są do jednej lokalizacji. Nie ma możliwości łączenia miejsc.

12. Uczestnik zobowiązany jest do okazywania swojego karnetu każdorazowo razem z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość przed rozpoczęciem się zajęć.

13. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w niej pozostawione.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystanie z HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK.

15. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, będący własnością HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.

16. Po zakończonych ćwiczeniach uczestnik zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.

17. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

18. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia.

19. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć i lokalu, bez podania przyczyny. W przypadku, gdy uczestnik uiścił opłatę za zajęcia, HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK zwraca opłatę za zajęcia, z których uczestnik został wyproszony.

20. Przed zajęciami należy wyłączyć telefon, zdjąć wszystkie ozdoby (zegarek, pierścionki, kolczyki itp.) a przed niektórymi asanami-okulary. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i niekrepujący ruchów. Asany wykonywane są na boso, gdyż tylko taka forma umożliwia pełną i swobodną pracę stóp.

21. Około 1,5 godziny przed zajęciami nie powinno się spożywać już żadnych posiłków (3 godziny po dużym posiłku).

22. Podczas zajęć obowiązuje cisza. Pomaga to w skupieniu i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom.

23. Zajęcia stanowią integralną część, dlatego prosimy o punktualność.

24. Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek nauczyciela, przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na ich bezpieczne praktykowanie.

25. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela Uczestnicy zajęć nie poprawiają się nawzajem.

26. Pomoce znajdujące się na sali są własnością HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK. Obowiązuje zakaz używania pomocy bez zgody nauczyciela. Dotyczy on używania pomocy przed, w czasie zajęć, oraz po ich zakończeniu.

27. Do uzyskania oczekiwanych rezultatów w sferze psychicznej i fizycznej konieczna jest regularna praktyka.

28. Rozkład zajęć dostępny jest na stronie www.jogaslupsk.pl

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenach, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.jogaslupsk.pl

30. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.jogaslupsk.pl

31. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonywanych na terenie HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK w godzinach jej pracy oraz podczas imprez zewnętrznych.

32. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego adresu e-mail, celem przesyłania informacji reklamowych.

33. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

34. HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników HATHA JOGA – STUDIO JOGI SŁUPSK.

Hatha Joga Studio

grafik i regulamin

 

 

grafik  obowiązuje  od  08.10.2021

regulamin

Słupsk Edyta Stępień

wróć do menu

Hatha Joga Studio Słupsk   ul.Jodłowa 91, 76-200 Słupsk tel.: +48 796-932-565    e-mail: jogaslupsk@op.pl